Hur lång är tunntarmen?

by lyrik

Du som blivit undersökt via gastroskopi, har fått den översta delen av din tunntarm inspekterad och ibland fotograferad. Före undersökningen frågade du kanske läkaren, hur lång är tunntarmen? Du fick förmodligen svaret att den kan vara från tre till fem meter. Efter analysen av ditt innersta, kände du förmodligen tacksamhet över att inte hela din tunntarm blev genomsökt med en slang ner i halsen.

Hur lång är tunntarmen och tjocktarmen?

Din tunntarm är uppdelad i tre olika sektioner, där den första kallas för tolvfingertarmen. I den blandas maten som kommer från magsäcken med galla och bukspott för att ytterligare brytas ned. Tunntarmen absorberar flera näringsämnen. Spjälkning av fett sker i hela tunntarmen och i slutsteget tar den upp fettlösliga vitaminer.

Mellan tunntarm och tjocktarm finns en klaff, som förhindrar att tarminnehållet i tjocktarmen rinner tillbaks till tunntarmen. Det är med andra ord en form av backventil inuti din kropp. Hur lång är tunntarmen hos en vuxen människa jämfört med tjocktarmen? Tjocktarmen är bara en och en halv meter lång eller tre gånger så kort som tunntarmen. Men tarmarnas längd säger ingenting om hur lång tid det tar för maten att passera dem.

Hur lång tid är maten i tunntarmen?

Din mat hamnar först i magsäcken och där får den ligga i upp till fyra timmar. Maten tar god tid på sig i tunntarmen. Det kan ta mellan tre till sju timmar innan all mat har passerat. Nästa passage är tjocktarmen. Trots den korta sträcka som denna har så kan maten ligga där från tre timmar upp till ett helt dygn. Sammanlagt kan det alltså ta från tio timmar till närmare tre dygn för din mat att gå från mun till att den lämnar ändtarmen som avföring.

Hur lång är min tunntarm?

Vi har svarat på frågan: hur lång är tunntarmen hos en vuxen människa vanligen? Men hur lång just din tunntarm är, får du fråga din doktor. Längden varierar nämligen från människa till människa. Förmodligen är det en fördel om din tunntarm är lång. Den har då tid att ta upp viktiga näringsämnen, men är också bra för att absorbera orala läkemedel. Tunntarmen har många veck och dessutom ludd på insidan. Om det gick att platta ut veck och ludd, skulle ytan kunna bli upp till 250 kvadratmeter eller lika stor som golvytan i en ganska stor lägenhet. Människokroppen är fantastisk och slutar aldrig att förvåna!

Relaterade inlägg