Hur länge får man vabba utan läkarintyg

by lyrik

Hur länge får man vabba utan läkarintyg?

Som föräldrar, är det naturligt att fråga sig ”Hur länge får man vabba utan läkarintyg?” Speciellt under årstider då barn tenderar att bli sjuka. I denna artikel ska vi gå igenom regler och lagar kring denna fråga.

Föräldraförsäkringen i Sverige ger föräldrar rätten att stanna hemma och vårda sitt sjuka barn – en process som kallas VAB (Vård av Barn). Men längden man kan vara hemma utan ett läkarintyg skiljer sig åt beroende på situationen.

Scenario Max dagar utan läkarintyg Antal VAB-dagar per år
Barnet är sjukt 7 dagar 120 dagar
Flera barn är sjuka 14 dagar 240 dagar
Barnet är sjukt, men inte allvarligt 3 dagar 60 dagar
Barnets sjukdom leder till sjukhusvistelse Ingen gräns Ingen gräns

Regler för VAB utan läkarintyg

Det finns några regler kring hur länge man kan VAB:ba utan läkarintyg. Generellt sett, om barnet är sjukt mer än sju dagar krävs oftast ett läkarintyg. För familjer med fyra eller fler barn låter reglerna en att VAB:ba utan läkarintyg under 14 dagar.

Det är också viktigt att notera att dessa gränser gäller per år. Till exempel, om du har använt dina sju dagar i januari, kan du inte VAB:ba resten av året om ditt barn blir sjukt igen utan att behöva ett läkarintyg.

Relevant nyckelord

Nyckelord
VAB
Föräldraförsäkring
Läkarintyg
Sjukt Barn
Sjukvård

Genom att känna till dessa fakta och regler kan du vara säker på att känna till hur VAB fungerar och hur länge man får vabba utan läkarintyg. Kom dock ihåg att om ditt barn är allvarligt sjukt bör du alltid kontakta en läkare, oavsett hur många VAB-dagar du har kvar.

Relaterade inlägg