Hur många kön finns det? 

by lyrik
Hur många kön finns det

Om man ska se livet ur ett bibliskt perspektiv, fanns det från början bara ett kön. Sedan konstruerade Gud kvinnan ur mannens revben. Et voilà: två kön. Om denna version av människans historia hör till verkligheten eller inte, är upp till varje enskild individ att bedöma. Men det går att fråga sig – fanns kön alls, innan det andra könets konstruktion var genomförd? Eller fanns det bara “en människa”? 

Låt oss hålla fast vid den bibliska beskrivningen av att kön är en konstruktion. Då borde det rimligen gå att konstruera fler? Den möjligheten ger snabbt uppkomst till följdfrågor. Hur många kön finns det? Hur många biologiska kön finns det? Hur många kön finns det i Sverige? I världen? 

Hur många kön finns det flashback – eller vem ska man fråga? 

Det finns bättre och sämre forum att ställa frågan om hur många kön det finns i. Flashback, till exempel, är sällan en källa till någon djupare sanning. I alla fall inte om man ska döma forumet efter den offentliga profil det fått genom podden Flashback Forever. Dock är det absolut en del genusdebatter igång på Flashback som kan erbjuda viss information i frågan. Men om du istället läser vidare här nedan, kommer en del konkret information om kön och hur många det finns. 

Hur många juridiska kön finns det?

Först och främst bör man dock definiera vad man menar med kön. Är det juridiskt kön? Biologiskt kön? Socialt kön? Hur många juridiska kön finns det, är en enkel fråga att svara på. Vi kan börja med den. I Sverige finns det två juridiska kön. I andra länder kan det finnas fler. 

Biologiskt kön är en term som används om djurarter (inklusive människan) som förökar sig genom sexuellt umgänge. Biologiskt kön skiljs åt av vilka könsceller kroppen i fråga producerar. Det finns med andra ord två biologiska kön, vilket dock inte utesluter att en individ kan vara hermafrodit – det vill säga har två kön. Plattmaskar är till exempel hermafroditer allihopa. 

Det som bestämmer vilka könsceller en kropp ska tillverka, och alltså även bestämmer individens biologiska kön, är ofta kopplat till genetik och DNA. Könskromosomernas gener styr om en hane eller hona ska utvecklas. 

Hur många kön finns det – och kan man byta?

Så, hur många kön finns det? Två. Åtminstone juridiskt och biologiskt. Vad gäller socialt kön, däremot, vilket är vad man brukar kalla för genus, är luften fri. Människor kan vara kvinnor, män, icke-binära, eller vad de vill. Precis som den bibliska konstruktionen av kön, är genus en social konstruktion som är påverkbar och föränderlig. Något som faktiskt också är gemensamt med biologiskt kön. 2 % av alla beskrivna fiskarter i världen har nämligen (vetenskapligt dokumenterat) genomgått könsbyte. 

Relaterade inlägg