Hur smittar halsfluss?

by lyrik

Halsfluss smittar genom direktkontakt med en smittad person. Störst risk för smitta är om man kysser en person med halsfluss. Men sjukdomen kan även smitta mer indirekt, till exempel genom att man skakar hand med en smittad person och sedan tar sig själv i ansiktet. 

Hur vet man att det är halsfluss?

Halsfluss ger symtom som ont i halsen, feber och att det kan bli svårt att svälja. Om man gapar brukar man kunna se att halsmandlarna är röda, och ofta är det ömt på halsens båda sidor när man masserar utifrån i närheten av svalget. 

För att vara säker på att det är halsfluss lägger läkaren ihop de olika symtomen och känner efter just svullna halsmandlar. Om det ändå är svårt att avgöra, går det även att göra odlingar från halsmandlarna för att se vad det rör sig om. Halsfluss är egentligen inte farligt och brukar gå över av sig självt. Men om man får svåra symtom eller är orolig ska man kontakta sjukvården för rådgivning. 

Hur fort smittar halsfluss efter symtom?

Halsfluss smittar redan någon dag innan man får symtom. Då har man själv haft sjukdomen i några dagar eftersom symtomen ofta uppträder efter 2-4 dagar. Den snabba smittspridningen innan symtomen gör det svårt att begränsa spridningen av sjukdomen. 

Has barnfamiljer sprids ofta halsflussen snabbt och en vanlig fråga är “Hur smittar halsfluss familjemedlemmarna?”. Svaret är att sjukdomen smittar genom direktkontakt, och tyvärr är barn duktiga på att sprida sjukdomar med händer som är överallt men alldeles för sällan i handtvätten! Ett bra tips är dock att dela på tandborstarna om man har fått in halsfluss, det kan hjälpa till att begränsa smittan. Det och inga godnattpussar på ett par veckor förstås! 

Hur länge smittar halsfluss utan behandling?

Halsfluss kan smitta i flera veckor efter att sjukdomen brutit ut. Med behandling kan sjukdomsförloppet kortas av och därmed avtar också smittspridningen snabbare. Men det är inte säkert att sjukdomen kan behandlas. Det finns två varianter av halsfluss. 

I den ena varianten beror halsfluss på en bakterieinfektion. Det kan man konstatera genom en bakterieodling från halsmandlarna. Bakteriesjukdomar kan behandlas med antibiotika och det görs med svårare fall av halsfluss. Det vanliga är då att man tar antibiotika i 10 dagar. Redan under det första dygnet brukar symtomen ge vika. 

I den andra varianten beror halsfluss på en virusinfektion. Då syns ingenting på bakterieodlingen från halsmandlarna. Virusinfektioner kan man bara behandla förebyggande med vaccin. Om en virussjukdom redan har brutit ut får man låta kroppen själv ta hand om läkningen. 

Relaterade inlägg